Bao thư
Nó mở ra một mùa mới

Nó chưa phải là điểm chạm cuối cùng mà là mở ra một trạng thái mới. Bạn làm bao thư có điểm nhấn bằng màu nổi bật cùng kích thước.

Kích thước Nhỏ

Bao thư Nhỏ

Gồm màu trắng, trắng Tỏa Sáng, kraft, đỏ, ánh vàng và bạc - bao thư này phù hợp với Bưu Thiế A6, Thiệp Mời, Tờ Rơi hay Thiệp Chúc Mừng.

Kích thước: 184 x 133mm
Đóng gói: 25 Bao Thư

Bao thư Nhỏ Nổi màu

Bao tư cổ điển có tráng màu mặt trong. Nó làm Bưu Thiế A6, Thiệp Mời, Tờ Rơi hay Thiệp Chúc Mừng trở nên sống động.

Kích thước: 155 x 110mm
Đóng gói: 25 Bao Thư

Bao thư Nhỏ Nổi màu Kiểu

Bao thư cổ điển trắng mang lại sự ngạc nhiên, thiết kế kiểu cách màu sắc mặt trong, hoàn hảo cho Bưu Thiế A6, Thiệp Mời, Tờ Rơi hay Thiệp Chúc Mừng trở nên sống động.

Kích thước: 155 x 110mm
Đóng gói: 25 Bao Thư

Kích thước Trung

Bao thư Trung

Gồm màu trắng, trắng Tỏa Sáng, kraft, đỏ, ánh vàng và bạc - bao thư này phù hợp với Bưu Thiế A6, Thiệp Mời, Tờ Rơi hay Thiệp Chúc Mừng.

Kích thước: 184 x 133mm
Đóng gói: 25 Bao Thư

Bao thư Trung Nổi màu

Bao tư cổ điển có tráng màu mặt trong. Nó làm Bưu Thiế A6, Thiệp Mời, Tờ Rơi hay Thiệp Chúc Mừng trở nên sống động.

Kích thước: 184 x 133mm
Đóng gói: 25 Bao Thư

Bao thư Trung Nổi màu Kiểu

Bao thư cổ điển trắng mang lại sự ngạc nhiên, thiết kế kiểu cách màu sắc mặt trong, hoàn hảo cho Bưu Thiế A6, Thiệp Mời, Tờ Rơi hay Thiệp Chúc Mừng trở nên sống động.

Kích thước: 184 x 133mm
Đóng gói: 25 Bao Thư

Kích thước khác

Bao thư Vuông

Hoàn hảo cho Bưu Thiếp Vuông, Tờ Rơi Vuông và Thư Mời Vuông. Gồm trắng và trắng Tỏa Sáng.

Kích thước: 125mm x 125mm
Đóng gói: 25 Envelopes

Bao thư DL

Bao thư chuyên nghiệp này với kiểu nắp kim cương (cổ điển) hay nắp ngang (hiện đại). Nó phù hợp cho Giấy Tiêu Đề và Tờ Rơi DL.

Kích thước: 220 x 110mm
Đóng gói: 25 Bao Thư

Bao thư C5

Bao thư này phù hợp với Bưu Thiếp A5, Tờ Rơi A5 và Thiệp Mời A5. Gồm trắng và trắng Tỏa Sáng.

Kích thước: 229mm x 162mm
Đóng gói: 25 Bao Thư

Gởi bao thư theo kiểu cách

Bạn có nói nhiều điều bằng Bao Thư. Bạn muốn truyền tải một thông điệp VIP? Bạn có thể chọn kiểu cổ điền Bao Thư DL với nắp kiểu kim cương hay thẳng. Có thể bạn muốn làm nổi bật một ngày trọng đại của ai đó? Bạn chọn Bao Thư Nổi Màu (xanh lá, xanh dương, hồng hoặc cam ở mặt trong), nó sẽ làm thay cho bạn.

Bao Thư của chúng tôi rất hoàn hảo với các ấn phẩm ấn tượng – từ Bưu Thiếp, Tờ Rơi cho đến Thư Mời và tất cả các thư tín quan trọng.

  • Bao Thư Nhỏ Small A6 (155 x 110mm)
  • Bao Thư Trung (184 x 133mm)
  • Bao Thư Vuông (125 x 125mm)
  • Bao Thư DL (220 x 110mm)
  • Bao Thư C5 (229 x 162mm)
Call Now Button