Tờ rơi - Tờ gấp
Sáng tạo với Tờ rơi

Bạn có thể chọn giấy chất lượng cao và thành phẩm đẹp.

Tờ rơi & Tờ gấp theo Giấy

Mỗi khi bạn làm những chiến dịch lịch sử hay những sự đặc biệt nào đó.

Giấy Thiết yếu

  • Định lượng giấy 160gsm, 200gsm
  • Đạt hiểu quả cao, lâu dài trong khuyến mại
  • Giấy trắng tinh không vế ố
  • Giấy không tráng phủ, có thể viết lên

Giấy Ánh kim

  • Định lượng giấy 300gsm
  • Mặt giấy ánh kim
  • Cuốn hút mắt nhìn, màu sắc như bật khỏi tờ rơi
  • Rất ấn tượng, phản ánh chất lượng
  • Dùng cho các sự kiện đặc biệt

Tờ rơi & Tờ gấp theo Kích thước

Với nhiều kích thước dành riêng cho từng sự kiện, khuyến mại, bất cứ việc gì!

Tờ rơi A6

105mm x 148mm
Với các chọn lựa giấy Thiết Yếu, Ánh Kim

Tờ rơi Vuông

120mm x 120mm
Với các chọn lựa giấy Thiết Yếu, Ánh Kim

Tờ rơi DL

99mm x 210mm
Với các chọn lựa giấy Thiết Yếu, Ánh Kim

Tờ rơi A5

105mm x 148mm
Với các chọn lựa giấy Thiết Yếu, Ánh Kim

Tờ rơi A4

210mm x 297mm
Với các chọn lựa giấy Thiết Yếu, Ánh Kim